Image

právní služby


International Family Law
Image

mediace


Vedle právních služeb poskytujeme mediační služby. Mediace představuje efektivní, rychlý a neformální způsob mimosoudního řešení sporů za pomoci nestranného mediátora, jako školeného profesionála odpovědného za řízení komunikace stran, s cílem najít taková řešení konfliktu, která budou nejlépe odpovídat možnostem stran a uspokojovat jejich potřeby.

Pro naše klienty zajišťuje mediační služby Michala Radoušová, zapsaná mediátorka. Služby poskytuje zejména v oblastech rodinné a manželské mediace, mediace obchodních a občanských sporů, vnitropodniková mediace a mediace sousedských sporů.

Členství / zápisy v seznamech

Kurzy / zkoušky / konference / workshopy

2012 – Řešení konfliktu technikou mediace (Asociace mediátorů České republiky) – výcvik akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
2012 – Akreditační zkouška z mediace (Asociace mediátorů České republiky)
2013 – Prohlubování mediačních dovedností (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) – výcvik
2013 – Mediace a mediační techniky (Česká advokátní komora) – výcvik
2013 – státní zkouška z mediace (Česká advokátní komora)
2013 – Modelové mediační situace (Asociace mediátorů České republiky) – workshop
2013 – kurz vyjednávání (Thierry Garby a Česká advokátní komora)
2014 – Rodinná mediace (Asociace mediátorů České republiky) – workshop
2016 – Rodinná mediace v kontextu aktuální právní úpravy – příspěvek Praktické zkušenosti mediátora v ČR (Bratislava, Slovenská republika)
2017 – Intrapsychický a interpersonální konflikt v mediaci (Coachingplus Bratislava, Slovenská republika) – workshop
2018 – přednáška Antonio C. Piazzy, předního světového mediátora (Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha).

Image

Voršilská 130/10
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 224 819 141
e-mail: info@rplegal.cz

tř. Kpt. Jaroše 1845/26
602 00 Brno 2
tel.: (+420) 541 214 215
e-mail: info@rplegal.cz

 

Můžete nás sledovat na Facebooku nebo LinkedIn.

    Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi advokátem a klientem při poskytovaní právních služeb je Česká advokátní komora, se sídlem Národní 118/16, 110 00 Praha, http://www.cak.cz/.

    Ve věcech ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese: gdpr@rplegal.cz